Swimming Pool

bikini bra and skirt H&M, chains Topshop
/
bikini a sukně H&M, řetězy Topshop


Yesterday I went swimming and it was like two years since I went last time in Hilton hotel pool in Omaha (random I know). Then we sat by a lake drank beer and listen to homeless guy's stories. The day ended in our apartment at 2 in a morning arguing about how to reduce packaging (random I know).

/

Včera jsem byla plavat a bylo to asi dva roky, kdy jsem byla posledně v hotelovém bazénu Hiltonu v Omaze.
Pak jsme si dali pivo u jezere a poslouchali příběhy bezdomovce. Den jsme zakončili u nás doma ve dvě ráno hádkou o tom, jak zmenšit spotřebu obalového materiálu.
Konec hlášení, děkuji za pozornost.