On the edge

Marni for H&M pajama, H&M jacket

Yes, being a blogger sometimes means living on the edge. 
Those were great lazy days. 
I am I paranoid or does it feel like the fall is coming already? 
Religious people are generally happier but only in societies which value religion highly.
/
Ano, být bloggerem občas znamená žít nebezpečně.
Tohle byly fakt skvělé lenivé dny.
Jsem paranoidní nebo vám taky připadá, že už pomalu přichází podzim?
Věřící lidé jsou obvykle šťastnější ale jen pokud žijí ve společnosti, kde je naboženství vysoce ceněné.