If I were a boy

shirt Marks&Spencer, Topshop heels and sweater, jeans mens Levi's

Well, I don't know if I would be more understanding to women if I was a man but at least Beyoncé knows.
/
Nejsem si jistá, že bych byla chápavější k potřebám žen kdybych byla muž ale alspoň Beyoncé má jasno.