The Rules Of Critical Thinking

all H&M

Though many may think that bloggers are just mindless marketing tools of brands for advertising, believe that many of us have to make many decisions that are subjected to the same critical thinking as everyone else does to avoid blindly giving in to tempting offers and marketing strategies.

Here are some rules of critical thinking I try to follow whether when choosing cosmetics, food or with which brand should I work with and all other aspects of life that require it.

1. Price (doesn't) matter - Price for all of us is an great measure of quality but we shouldn't automatically  assume that what is expensive is better. First of all this direct correlation can not continue indefinitely -  each product has price limit after which the product simply can not get any better. Lot of times we pay more simply for the brand and it's "good name". Nail polish from Inglot does not have worse quality than one from Chanel just because it costs less. 
2. Everybody lies - exactly as Dr. House says, everybody lies! Companies often try to build their marketing strategy on claims that their products healthy, natural, environmental etc. and those need to be treated especially critically and carefully study the content individual products. Muesli bar or granola   may have written "healthy" on the package but contains dyes, hydrogenated fats and sugars just as candy.
3. Don't generalize - it would be much easier to decide that one product is fine and apply it on all the products from the same brand but even within a single brand there can be significant differences. One product from Lush is completely free of preservatives but the other contains parabens.
4. I do not fear change! - There is nothing worse than people who are afraid to re-evaluate their views just because they are in conflict with their current ones. This point is very important especially if you care about your lifestyle. I'm not saying that you should blindly accept every new piece of knowledge you come across but as with everything a different view should be subjected to critical evaluation.
5. Keep calm - I mean sure you don't want to be too crazy abut it plus everyone has the right to make poor judgment sometimes. We are only people, right?

/

Ač se mnohým muže zdát ze bloggeři jsou jen bezduchým marketingovým nástrojem značek pro šíření reklamy, věřte tomu, že spousta z nás musí denně učinit mnoho rozhodnutí, které podléhají stejnému kritickému hodnocení, jak se slepě nepoddávat lákavým nabídkám a vlivům marketingu, jako všichni ostatní. 

Tady jsou moje pravidla, která se snažím dodržovat ať už při výběru kosmetiky, jídla, s jakou značkou spolupracovat a vlastně všem ostatním aspektům života, které to vyžadují.

1. Cena (ne)rozhoduje - Cena je pro každého z nás z velké míry měřítko kvality ale je hloupost automaticky předpokládát, že to co je dražší, je lepší. Jednak tahle přímá úměra nemůže pokračovat donekonečna a u každého produktu je cenová hranice po které už prostě nemůže byt lepší ale hlavně u spousty produktů platíme hlavně za značku a "dobré jméno". Lak od Inglotu není méně kvalitní než lak od Chanelu jen proto, že stojí méně ale nemůžeme na druhou stranu očekávat, že dostaneme za 15 korun ten stejný párek jako za 40.
2. Všichni lžou - presně jak říka Dr. House, všichni lžou! Společnosti se často snaží stavět svoji marketingovou strategii na tvrzeních že jsou zdravé, přírodní, ekologicke apod. a k těm je třeba přistupovat zvláště kriticky a pečlivě studovat složení. Burakové máslo z Lidlu ma lepší složení než burákové máslo s marks&spencer i přesto, že bychom očekávali opak a na musli tyčince je sice napsáno, že je zdravá, ale obsahuje barviva, ztužené tuky a cukry jako jakákoliv běžná cukrovinka.
3. Nezobecňuji - bylo by skvělé a mnohem jednodušší zhodnotit jeden produkt a s čistým srdcem rozhodnutí aplikovat na všechny produkty dané značky ale i v rámci jednoho výrobce můžou byt velké rozdíly. Jeden produkt od Lushe je úplně bez konzervantů ale v druhý obsahuje parabeny.
4. Nebojím se změny! - Ach, jo. Neni nic horšího než lidé, kteří se bojí přehodnotit svoje názory jen proto, že jsou konfliktu s jejich stávajícími. Tenhle bod je velmi důležitý hlavně pokud vás zajimá váš životní styl. Neříkám, že mate slepě přijímat každy nový poznatek, který se někde dočtete ale jako se vším i při střetu s rozdílným názorem ho opět kriticky zhodnotit a pokud mi vyjde i malá pochybnost, že v to co jsem věřila nemusí byt pravda, snažím se zjistit víc. 
5. Hlavně klid - ať se z toho nezblázníte. Každý má právo mít občas špatný úsudek nebo udělat pofidérní rozhodnutí, jsme jenom lidi proboha:)