To the Ocean floor

shirt Marks&Spencer, shorts Zara

Obviously I wear shirts even on vacations and I pack this one every time since this shirt never wrinkles. The shoes aren't birkenstocks but my old slippers I worn because my only sandals I brought were destroyed  on the beach. I feel like real hipster because I had them before they were cool!
PS: Tree hugging is for hippies I hug seas!
/
Košile samozřejmě neodkládádám ani na dovolené tuhle si navíc na cesty beru vždy, protože je absolutně nemačkavá. Boty nejsou birkenstock ale moje staré zdravotní sandály, protože jsem si na pláži jedny zničila. Cítím se jak pravý hipster - měla jsem je před tím než byly cool!
PS: Stromy objímají jenom hipíci ja objímám moře.